Parvovirus B19 (Erytrovirus) antistoff

Prøvemateriale:
Serum eller plasma.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Kan oppbevares i kjøleskap i inntil 3 døgn.

Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Utslett, feber, artralgier (spesielt kvinner). Nyfødte med alvorlig anemi. Gravide som har vært eksponert for parvovirus bør screenes. Infeksjon med parvovirus tidlig i svangerskap kan medføre intrauterin infeksjon, som kan føre til spontanabort og hydrops foetalis.

Metode for utføring:
EIA-teknologi (Enzyme Immuno Assay)
 
Analysetid:
Analysen settes opp 1-2 ganger i uken.

Publisert 10.11.2011 14:45 | Endret 24.07.2015 10:03

 Handler om