Pneumocystis jirovecii DNA

Prøvemateriale:
Indusert sputum, BAL eller annet materiale fra nedre luftveier.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Sterilt prøveglass. Oppbevares i romtemperatur inntil forsendelse.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Sykdomsbildet er pneumoni (Pneumocystis-pneumoni, PCP). Sykdom rammer kun immunsvekkede (f.eks. hivsmittede) og kan medføre økende slapphet, vekttap og tungpusthet over noen uker. Senere mer akutt med økende tungpusthet, tørrhoste og feber. Røntgenbilde av lunger er ofte normalt i tidlig stadium.
 
Metode for utføring:
In house Real-time PCR
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.   

Publisert 10.11.2011 14:47 | Endret 17.11.2015 11:11

 Handler om