Pneumokokk antigen test

Prøvemateriale:
Urin med eller uten borsyre, spinalvæske

Prøvebehandling og forsendelse:
Urin kan oppbevares 24 timer ved romtemperatur, i kjøleskap (2-8oC) eller fryses (-10 til -20oC) opptil 14 dager før den testes.

Spinalvæske kan oppbevares 24 timer ved romtemperatur, kjøleskap (2-8oC) eller fryses (-10 til -20oC) opptil 1 uke før den testes.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen, Arendal.

Indikasjoner:
Alvorlig pneumoni eller meningitt.

Nylig gjennomgått pneumokokk vaksinering kan gi en falsk positiv reaksjon, det er ikke anbefalt at testen blir utført de første 5 dagene etter vaksinering.

Testen er ikke evaluert for små barn i urin. Bærerskap (uten infeksjon) av pneumokokker kan gi positiv test hos disse.

Metode for utføring:
Immunkromatografisk hurtigtest til påvisning av Streptococcus pneumoniae antigen i urin og spinalvæske.

Analysetid:
Analysen utføres samme dag som prøven er mottatt.

Publisert 10.11.2011 14:49 | Endret 25.06.2015 15:15

 Handler om