Dyrkning av pussprøver/overfladiske sår

Prøvemateriale:
Dyrkning av overflatisk sårsekret.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselen settes i transportmedium og oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Den sendes i egnet transporthylse. Prøven må komme til laboratoriet senest 3 dager etter prøvetaking.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Infeksjoner i hud
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning
 
Analysetid:
Minst 2 virkedager.

Publisert 01.11.2011 10:16 | Endret 06.03.2015 13:47

 Handler om