Puumalavirus IgM hurtigtest

Prøvemateriale:
Serum, plasma (heparin og EDTA), eller fullblod.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver som ikke blir undersøkt samme dag kan oppbevares i kjøleskap. Prøven bør ikke fryses før undersøkelse da dette kan gi falske positive resultater.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Ved mistanke om Nephropathia epidemica (hemoragisk feber med renalt syndrom). NE er en akutt febril sykdom med buk- eller korsryggsmerter, hodepine, og polyuri. Typiske laboratoriefunn er proteinuri, leukocytose, trombocytopeni og forhøyet serum kreatinin. Analysen er viktig i differensialdiagnostikk ved nyresvikt.
 
Metode for utføring:
Immunkromatografisk hurtigtest for påvisning av Puumalavirus IgM-antistoffer.
 
Analysetid:
Samme dag som prøven mottas.

Publisert 10.11.2011 14:51 | Endret 24.07.2015 11:32

 Handler om