Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA

Prøvemateriale:
Nasopharynxsekret eller halssekret tatt med pensel i transportmedium. Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat eller indusert sputum i sterilt glass.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøve kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. Prøve i sterile glass bør oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Bronkiolitt. Nedre luftveisinfeksjon. Særlig hos barn under 5 år. Immunsupprimerte og eldre med alvorlig luftveisinfeksjon.
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.  

Publisert 10.11.2011 14:54 | Endret 14.03.2017 15:22

 Handler om