Rubellavirus IgG antistoff (immunstatus)

Prøvemateriale:
Serum evt. plasma (kalium-EDTA, natriumheparin).
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares i kjøleskap (2-8 °C) i opptil 14 dager før analysering.

Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Immunstatus før og under graviditet med tanke på vaksinasjon, rubellarelatert artritt, immunsvekkede. Ved spørsmål om aktuell sykdom, kan IgM undersøkes. Prøven videresendes da. For sendested se her.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 15.11.2011 09:38 | Endret 15.04.2015 13:11

 Handler om