Dyrkning av Salmonella sp.

Prøvemateriale:
Vi ønsker fortrinnsvis prøver på Cary Blair transportmedium. Fæcesprøve uten tilsetning kan brukes om de ikke er mer enn ett døgn gamle (i praksis inneliggende pasienter).
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver som ikke sendes umiddelbart skal oppbevares i kjøleskap til forsendelse kan finne sted. 

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Akutt gastroenteritt med eller uten utenlandsanamnese.
 
Metode for utføring:
Dyrkning på selektiv agar av primærprøve, samt utsed fra anrikningsbuljong.
 
Analysetid:
2 døgn*

Vurdering av funn:
Metoden omfatter påvisning av: Salmonella sp.

*Alle førstegangsfunn av Salmonella blir sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for verifisering og endelig serotyping. Vi sender ut et foreløpig svar med ” Vekst av Salmonella sp.” Det tar vanligvis, ca. 14 dager før svar fra FHI foreligger.

Publisert 15.11.2011 09:40 | Endret 09.03.2015 11:08

 Handler om