Schistosoma sp. (Bilhartzia)

Prøvemateriale:
Fæces, urin eller biopsi.

Prøvebehandling og forsendelse:
Fæces: Vi anbefaler at fæcesprøve sendes inn på spesialmedium med formalin.
Urin: Sensitiviteten av mikroskopisk påvisning av Schistosoma haematobium egg øker med prøvevolumet ettersom utskillelsen av egg er intermitterende. Urinen samles på dagtid over minst 4 timer og bør inkludere tidsrommet 10-14 da eggutskillelsen er størst i dette tidsrommet. Alternativt kan det anvendes døgnurin. Det er viktig med kort transporttid til laboratoriet etter at urinen er samlet, helst < 1 døgn. Pga prøvepreparering må urinprøven komme til oss man-tir-ons.
Biopsi: En eller flere biopsier fra rectalslimhinne, urinblære eller andre mistenkte lokalisasjoner. Biopsiene legges i isotont saltvann.

Fæces og urin undersøkes ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand. Biopsier undersøkes ved Avd. for patologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Badet/vasset i infisert vann i endemisk område og klinisk bilde som gir mistanke om schistosomiasis. Schistosoma haematobium gir sykdom i urinveiene og undersøkes ved mikroskopi av urin. (Pasientene har ofte hematuri.) Øvrige Schistosoma-arter undersøkes ved mikroskopi av avføring.

Metode for utføring:
Fæces konsentreres ved hjelp av sedimentasjons-konsentrasjonsteknikk. Fett og andre forstyrrende elementer fjernes og det rene bunnfallet mikroskoperes med tanke på egg.
Urin filtreres og/eller sentrifugeres og sedimentet undersøkes med mikroskopi med tanke på Schistosoma haematobium egg.
Biopsi undersøkes ved direkte mikroskopi.

Analysetid:
1-3 hverdager etter prøvemottak.

Vurdering av funn:
Ved mistanke om schistosomiasis og negativ mikroskopi anbefales inntil 3 prøver tatt med minst 1.døgns mellomrom da utskillelse av egg er intermitterende.

Publisert 28.01.2015 09:45 | Endret 15.04.2015 11:50

 Handler om