Dyrkning av Shigella sp.

Prøvemateriale:
Vi ønsker fortrinnsvis prøver på Cary Blair transportmedium. Fæcesprøve uten tilsetning kan brukes om de ikke er mer enn 2 timer gamle. Vi anbefaler derfor at Cary Blair transportmedium brukes ved misstanke om Shigella.

 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver som ikke sendes umiddelbart skal oppbevares i kjøleskap til forsendelse kan finne sted. Det er viktig med kort transporttid.

Falsk negative dyrkningsresultater forekommer ved Shigellainfeksjoner. Ved klinisk mistanke om Shigellainfeksjon er det svært viktig med kort transporttid av prøven til laboratoriet. Mikroben dør raskt i romtemperatur. I påvente av transport skal prøven oppbevares i kjøleskap. Prøver tatt tidlig i sykdomsforløpet har betydelig høyere antall av mikrober enn prøver tatt seint i forløpet.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Akutt gastroenteritt med eller uten utenlandsannamnese.
 
Metode for utføring:
Dyrkning på selektiv agar av primærprøve, samt utsed fra anrikningsbuljong.
 
Analysetid:
2 døgn*

Vurdering av funn:
Metoden omfatter påvisning av: Shigella boydii, S. flexneri, S. sonnei og S. dysenteriae. Det er flest mikrober i avføringen tidlig i sykdomsforløpet. Prøver tatt sent i sykdomsforløpet kan bli falsk negative.

*Alle førstegangsfunn av Shigella blir sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for verifisering og endelig serotyping. Vi sender ut et foreløpig svar med ”Mulig vekst av Shigella sp.” Det tar vanligvis, ca. 14 dager før svar fra FHI foreligger.

Publisert 15.11.2011 09:42 | Endret 09.03.2015 11:07

 Handler om