Dyrkning av spinalvæske

Prøvemateriale:

Om mulig 3 ml til dyrkning av spinalvæske og 5ml ved dyrkning av syrefaste staver. Prøven skal tas på sterile reagensrør med tett kork. I tillegg anbefales spinalvæske dryppet direkte på brunskål ved spinalpunksjon.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Umiddelbar transport til mikrobiologisk avdeling, max 2 timers oppbevaring. Spinalvæsker skal oppbevares i romtemperatur, ikke i kjøleskap.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK.
 
Indikasjoner:
Mistanke om bakteriell meningitt.
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning.
 
Analysetid:
Dyrkning pågår i 4 døgn før prøven kan svares ut endelig med ”Ingen vekst”. Oppvekst foreligger normalt før dette, og foreløpige og endelige svar rapporteres.

Publisert 01.11.2011 10:19 | Endret 04.09.2015 12:33

 Handler om