Streptolysin antistoff

Prøvemateriale:
Serum eller plasma.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven kan oppbevares i kjøleskap i en uke.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Revmatisk feber, skarlagensfeber og glomerulonefritt forårsaket av infeksjon med gr A streptokokker. Antistoffresponsen vises 2-3 uker etter en akutt infeksjon, og når en topp etter 4-5 uker. Påvisning av store mengder ASL gir verdifull informasjon om tidligere gjennomgått infeksjon med gr A streptokokker.
 
Metode for utføring:
Nefelometri.
 
Analysetid:
Analysen utføres 2 ganger pr uke.

Publisert 15.11.2011 09:47 | Endret 24.07.2015 11:33

 Handler om