Svarrutiner

Svar overføres elektronisk gjennom hele dagen til alle rekvirenter hverdager. I helger overføres stort sett kun svar til sykehuset.

Analysetid for de enkelte undersøkelsene er oppgitt i disse dokumentene for bakteriologi/serologi og PCR i tillegg til undersøkelsesregisteret. Svar gis ut fortløpende, med unntak av serologiske analyser som gis ut samlet. Svartid for prøver med mange undersøkelser kan da bli opp til en uke.

Hurtigtester utføres og besvares samme dag som de ankommer laboratoriet hvis de mottas før kl 14.

Svar vurdert av lege vil ha leges signatur, svar utgitt av bioingeniør etter generelle retningslinjer vil kun ha avdelingens signatur.

Svar av stor betydning, f.eks funn i blodkultur og spinalvæske, ringes rekvirent i tillegg til elektronisk overføring.

Vi sender også ut svar på papir til eksterne rekvirenter som ønsker det.

Her finner du Skjema for rapportering av nominativt meldepliktig sykdom (MSIS-melding).

NB! Laboratoriene gir ikke ut prøvesvar på tlf til pasienter, svar må formidles av rekvirent/ legekontor. Hvis angitt på remisse kan svar sendes til annen lege og/ eller pasienten selv. Husk i så fall fullstendig adresse.

Publisert 23.05.2011 14:15 | Endret 10.07.2017 14:08

 Handler om