Syfilis (Treponema pallidum) antistoff

Prøvemateriale:
Serum og plasma. (EDTA,citrat og heparinplasma.)
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 7 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen Arendal.
 
Indikasjoner:
Screening hos gravide, flyktninger/asylsøkere og 1.gangs blodgivere. Ellers ved symptomer som genitalsår, hudutslett, hovne lymfeknuter i lysken, ved spørsmål om medfødt syfilis, og etter ubeskyttet sex.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 15.11.2011 09:48 | Endret 15.04.2015 13:36

 Handler om