Mikroskopi av syrefaste staver

Prøvemateriale:
Vanligvis ekspektorat. Vi trenger to prøveglass dersom mikroskopi skal utføres hos oss. Dersom vi bare får én prøve, sendes den til OUS, Rikshospitalet for dyrkning/PCR og da blir også mikroskopi utført der.

Prøven blir mikroskopisk kvalitetsvurdert av oss og avvises dersom det viser seg å være munnspytt.

 
Prøvebehandling og forsendelse:
Ingen spesielle. Ekspektorat sendes i universalkonteiner. Dersom det også er aktuelt med TB dyrkning vær oppmerksom på at prøvene ikke skal utsettes for dagslys. Tuberkulosebakteriene er meget ømfintlige for ultrafiolette (UV) stråler. Prøvebeholdere med materiale må derfor ikke stå fremme, men straks plasseres i transportemballasjen. Transporthylsen er også viktig for ev. smittefare.

Mikroskopi av syrefaste staver gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand, dersom vi får to prøveglass.

 
Indikasjoner:
Hurtigmetode for vurdering av smittefare ved tuberkulose.
 
Metode for utføring:
Prøven strykes ut på objektglass, tørkes, fikseres og farges med en spesiell teknikk. Deretter undersøkes prøven i vanlig lysmikroskop.
 
Analysetid:
Svar foreligger normalt samme dag vi får inn prøven. Er det hasteprøve så bør det opplyses om det.

Publisert 15.11.2011 09:50 | Endret 23.03.2017 13:28

 Handler om