TBE-virus (tick-borne encephalitis virus) antistoff

Prøvemateriale:
Serum og plasma.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven kan oppbevares i kjøleskap (2-8C) i inntil 3 døgn.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Nyoppstått sterk hodepine. Klinisk mistanke om encefalitt etter opphold i områder der det er mulighet for flåttbitt.
 
Metode for utføring:
Enzyme immunoassay (EIA)
 
Analysetid:
Utføres 1-2 ganger i uken.

Publisert 15.11.2011 09:53 | Endret 21.05.2015 14:11

 Handler om