Toxoplasma gondii antistoff

Prøvemateriale:
Serum evt. plasma (kalium-EDTA, natriumheparin)
OBS! Natriumcitrat kan ikke benyttes.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares i kjøleskap (2-8 °C) i opptil 14 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Indikasjon for antistoffundersøkelse er eksponering, spesielt i graviditet og ønske om å vite immunstatus.
 
Metode for utføring:
Deteksjon av Toxoplasma gondii IgG og IgM antistoff i serum/plasma ved kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 15.11.2011 09:54 | Endret 15.04.2015 13:12

 Handler om