Urindyrkning

Prøvemateriale:
Spontan-midtstrømsurin på borsyreglass, kateter-urin, blærepunktat aspirert med sprøyte. Urikult (urin dyppekultur) anbefales ikke.

Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver må oppbevares i kjøleskap. Borsyre-urin må ankomme laboratoriet innen 3 døgn.

Urin uten borsyre må ankomme laboratoriet innen 24 timer. Prøver med utett konteiner avvises.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK.

Indikasjoner for urindyrkning:

Generelle indikasjoner:

Indikasjoner hos pasienter med inneliggende/ permanent kateter

- Øvre UVI.
- UVI hos barn.
- UVI hos gravide/screening av gravide.
- UVI hos menn.
- UVI hos diabetikere.
- UVI ved nedsatt infeksjonsforsvar.
- UVI ved stenose i urinveier.
- UVI etter urinveisinstrumentering.
- UVI ervervet på sykehus.
- Residiverende UVI.
- Behandlingssvikt. 

- Klinisk pyelonefritt

- Urosepsis

- Planlagte urologiske prosedyrer (TUR-p, cystoskopi),    

- Mistanke om endokarditt

- Immunsuppresjon

- Gravid

Dyrkning av urin er normalt ikke indisert ved enkeltstående, ukomplisert cystitt hos kvinner i fertil alder.   

Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning

Analysetid:
2 døgn for negativ prøve. 2-3 døgn ved signifikant vekst av bakterier.

Publisert 01.11.2011 10:25 | Endret 10.08.2016 08:51

 Handler om