Varicella zoster virus DNA

Prøvemateriale:
Spinalvæske på sterilt glass uten tilsetning. Sekret fra vesikler tatt med pensel egnet for PCR. 
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Spinalvæsker bør oppbevares i kjøleskap (inntil 3 døgn). Kan evt. fryses
Penselprøve kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. 

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Påvisning av Varicella zoster virus (VZV) DNA er aktuelt ved mistanke om akutt encefalitt i forbindelse med Varicella, akutt encefalitt ved Herpes zoster og polyradikulitt i forløpet av Herpes zoster. VZV gir vesikler (blemmer) og sår i forskjellige stadier over hele kroppen (vannkopper). Ved residiv får man Herpes zoster (helvetesild) hvor lesjonen følger sansenervenes utbredelse (dermatomer). Hos voksne kan sykdommen bli alvorlig med interstitiell pneumoni.   
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.   

Publisert 10.11.2011 13:42 | Endret 17.11.2015 11:13

 Handler om