Varicella zoster virus IgG antistoff (immunstatus)

Prøvemateriale:
Serum eller plasma.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Serum og plasma kan oppbevares i kjøleskap i inntil 3 dager.

Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Avklare en persons VZV-immunstatus f eks i forbindelse med transplantasjon, eventuelt etter vaksinering.

Ved spørsmål om aktuell infeksjon med utslett og/eller meningo-encefalitt anbefales direkte påvisning med PCR for Varicella zostervirus.

 
Metode for utføring:
EIA-teknologi (Enzyme Immuno Assay)
 
Analysetid:
Analysen utføres 1-2 ganger pr uke.

Publisert 10.11.2011 13:40 | Endret 23.07.2015 14:39

 Handler om