Screening for vancomycinresistente enterokokker (VRE)

Prøvemateriale:
Anal penselprøve.
 
Prøvetaking:
VRE påvises i fæces. Prøven tas med rektalpensel, benytt pensel for bakteriologisk dyrkning/PCR. Penselen føres 4-6 cm inn i endetarmen slik at man er forbi sphincter. Penselen roteres, trekkes ut og plasseres i transportmedium. Merk remissen Screeningprøve VRE.

Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Prøven pakkes og forsendes i henhold til gjeldene regelverk for biologisk materiale, og må være på laboratoriet innen 3 dager.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:

  • Alle som blir lagt inn i klinisk avdeling etter å ha vært innlagt i sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 mnd.
  • Alle som skal ha dialysebehandling etter å ha fått dialysebehandling i sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 mnd.
  • Screening skal vurderes ved overflytting av pasienter fra institusjoner med pågående utbrudd.
  • Screening av personale for VRE anbefales ikke i noen situasjoner.
  • Ved spørsmål vedrørende kjent bærerskap og eventuelle kontrollprøver, følg prosedyrer hos Smittevernenheten, eller ta eventuelt kontakt med smittevernoverlege eller hygienesykepleier.

Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse. Ved mistanke om VRE vidersendes isolatet til referanselaboratoriet for påvisning av VAN-gener.

Analysetid:
Negative prøve: Inntil 4 døgn.
Mulig positiv prøve: 1-4 døgn. Ved mistanke om VRE sendes isolatet til verifisering hos referanselaboratorium.

Publisert 10.11.2011 13:46 | Endret 05.11.2015 10:41

 Handler om