Cytologi

På cytologisk seksjon mikroskoperes celleprøver fra ulike organer for å finne forstadier til kreft eller kreftceller. 

Prøvetaking til cytologiske undersøkelser
Forsendelse av cytologiske prøver
Svarrutiner for cytologiske undersøkelser 

Utvalg av bilder fra Cytologi~

Publisert 23.05.2011 14:28 | Endret 20.09.2018 10:57